logo SHCET Đèn năng lượng mặt trời

Tuyển dụng

 

     Công ty Phạm Nguyễn luôn chú trọng đội ngũ nhân sự và coi chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi then chốt là tài sản quý giá của Công ty. Do đó công tác tuyển dụng nhân sự, thu hút người tài luôn được đặt lên hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm chuyên môn với tinh thần nhiệt huyết cao góp phần đưa Phạm Nguyễn hoàn thành sứ mệnh là đem lại sự an toàn cho Cộng đồng và Hiệu quả cho Doanh nghiệp
   Phạm Nguyễn tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa năng lực, cống hiến, phát triển, tôn vinh người lao động và sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cá nhân người lao động. Cơ chế tuyển dụng luôn đảm bảo cơ hội bình đẳng, khách quan, minh bạch cho tất cả các ứng viên.